Felhasználási feltételek

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a COROM Investment Co.   (Seychelles, Global Gateway 8 Rue De La Perle, Providence Mahe, 2001; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett katalógusok (http://www.corom.net/) és egyéb oldalain  elérhető vagy a COROM INvestment Co. -hoz egyéb módon köthető, alább felsorolt információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal vagy katalógusok) használatának feltételeit tartalmazza, és a COROM Investment Co., valamint a Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés.

 
2. Nem regisztrált igénybevevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.
 
3. Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
 
4. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
 
5. A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (Adatkezelési Tájékoztató,) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 
6. Bármely, Corom.net -től különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, iWiW.hu stb.), a COROM Investment Co. -hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 
A Szerződés megszűnése
 
1. A Szerződés megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével, amely esetben a Profilban mentett információk is törlésre kerülnek, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésének módjai:
 
a. A Felhasználó a Profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját.
 
b. A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól postai vagy elektronikus levélben regisztrációja törlését, melyet a Szolgáltató a kérés kézhez vételét követő 30 napon belül hajt végre.
 
c. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.
 
d. A Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját a Profilba történő utolsó belépéstől számított 3 év elteltével.
 
2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.